Hírvivő Hermész

Politikai, gazdasági, kulturális magazin

címkék: Fidesz, kormány értékelése, Orbán Viktor, Alaptörvény,Gyurcsány, Bajnai, fekete mágia
 

Leltárfelvétel 

 2.

Az eredeti szándékunk az volt, hogy a fenti cím alatt kizárólag a kormányzati munkát tesszük vizsgálatunk tárgyává, azonban Bajnai Gordon és támogatói legutóbbi produkciója értelmetlenné tette a további elemzéseket, vizsgálódásokat. Le kell szögeznünk, hogy a jelenlegi kormányzatunk összehasonlíthatatlanul kevésbé káros országunk számára, mint az ellenzék együttesen, és külön-külön is. Vigyázni kell azonban arra, hogy többé ne legyen kétharmados többségük, mert bebizonyosodott: fékek és ellensúlyok nélkül nem érzékelik megfelelően a jó ízlés határait.

De térjünk vissza Bajnaiékra!

A baloldal nem először alkalmaz fekete mágiát a Fidesszel szemben.

Először Gyurcsány Ferenc próbálkozott vele, még 2006-ban, amikor megnyerték az országgyűlési választásokat. Talán még sokan emlékeznek rá: a választási eredmények megismerése után a szocialista párt tagjai és hívei ünneplésbe kezdtek. Gyurcsány elővett egy narancs-tortát, felvágta, felszeletelte, és párttársaival közösen megette, miközben a rítust a televízió élő adásban közvetítette. (Természetesen a narancs-torta volt a Fidesz.)

Ezek a figurák egyébként nem csak a kormányzáshoz nem értenek, de még a fekete mágiához sem, mert még azt sem tudják, hogy a fekete mágiával óvatosan kell bánni, mert visszahat arra, aki alkalmazza, és elsősorban annak árt.

Ez Gyurcsány vonatkozásában mintegy két év múlva bekövetkezett, ugyanis annyira lebénult a kormányzása, hogy kénytelen volt lemondani a tisztségéről. A szocialista pártra a választások során hullott vissza a fekete mágia, a kétharmados vereség képében.

A közelmúltban ismét tanúi lehettünk egy fekete mágiának, amit a Bajnai köré csoportosult személyek követtek el. Rendkívül brutális és ocsmány cselekmény volt. A tévé képernyőjén jól láthattuk, hogy a csoport tagjai emberi mivoltukból kivetkőzve cselekedtek, és a szemünk előtt történt meg, hogy ezek a sötét erőkkel cimboráló egyedek miként válnak erkölcsi és politikai hullákká, Bajnai Gordonnal együtt. Bajnainak ez nem volt elég, ugyanis még huszonnégy óra sem telt el az esemény után, amikor elhatárolódott tettestársaitól mondván: ez az egész nem az ízlése szerint való rendezvény volt.

Így mutatkozott meg, hogy Bajnai Gordon milyen ember is valójában.

Az átok tehát rövid időn belül visszahullott az átkot mondók fejére, és rávilágított az egész magyar baloldal hitványságára.

Így tehát fel van adva a lecke a magyar választó-polgároknak! Kire is kellene szavazni?!

 2013-10-14

 DSzP

1.

Eljött az ideje, hogy a kormányunk mintegy három és fél éves munkájáról, az ország általános helyzetéről véleményt formáljunk, hiszen a jövő évi országgyűlési választásokig hátralévő időszakban a politikai pártok acsarkodó kampányának leszünk tanúi, és a kormánypártok valamint a kormány tevékenységét bizonyára a rövidtávú politikai sikerek iránti olthatatlan vágy fogja meghatározni. 

Arra gondoltunk, hogy valamiféle leltárt készítünk a kormány eddigi tevékenységéről. Az egyik csoportba kerülnek az Eredmények, a másik csoportba pedig a Hibák. Későbbiekben pedig – szükség szerint – egyik-másik tételt bővebben is kifejtünk. 

Eredmények: 

1./ Megszületett Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25-én. Az Alaptörvény preambuluma a Nemzeti Hitvallás címet viseli. A Nemzeti Hitvallásból kiemeljük a következő szövegrészeket: 

- „Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.” 

- „Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.” 

- „ Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.” 

- „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.” 

- „Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.” 

A Nemzeti Hitvalláson kívül, a következő rendelkezéseket tartjuk különösen fontosnak: 

- D) cikk: „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorságért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.” 

- L) cikk (1) bekezdés: „Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját.” 

- R) cikk (3) bekezdés: „Az alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és a történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.” 

- II. cikk utolsó mondatrésze: „…a magzat életét a fogantatásától kezdve védelem illeti meg.” 

(Az Alaptörvényünk a felsoroltakon kívül számtalan egyéb olyan rendelkezést tartalmaz, amelyet jónak és fontosnak tartunk, de a mondanivalónk szempontjából ezeket gondoltuk kiemelni.) 

2./ Mindenképpen helyénvaló és kívánatos intézkedésnek kell tekintenünk a magyar állampolgárság biztosítását a külföldön élő magyarok számára. 

3./ Ígéretes változásnak tartjuk az oktatás területén megkezdett reformokat, 

4./ továbbá a sport és a tömegsport fontosságának a felismerését, és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések többségét. 

5./ Nagyon fontos a nemzeti gondolat, a hazafias érzésvilág erősítése, terjesztése. 

Hibák: 

1./ A jogalkotás gyenge minősége: Az Országgyűlés valamint a Kormány a törvényalkotási, egyéb jogszabály alkotási tevékenységében nagy hibaszázalékkal dolgozik, és ez a tény jelentősen rontott a jogbiztonság helyzetén. Számtalanszor megtörtént, hogy egy országgyűlés által elfogadott törvény még hatályba se lépett, de már többször módosítani kellett. Külön kiemelést érdemel az Alaptörvényünk esete. A hatálybalépése 2012. január 1-én történt, de mostanáig már négyszer módosították, és hamarosan (talán szeptemberben) várható az ötödik módosítás. Szerintünk ez valamiféle világcsúcs! 

2./ Mindenképpen a hibák között kell megemlítenünk azt a sajnálatos tényt, hogy az Alaptörvénybe bekerültek olyan rendelkezések, amelyek nem odavalók. Ilyen pl. a bírák nyugdíjazásának kérdése, a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész hivatali idejének a meghatározása, vagy a negyedig módosítás azon kinyilatkoztatása, hogy a az MSZP-nek, mivel jogutódja a Magyar Szocialista Munkáspártnak, osztoznia kell a MSZMP felelősségében. (Most nem arról szóltunk, hogy ezzel a kijelentéssel egyetértünk-e, hanem arról, hogy ez a deklaráció nem az alaptörvénybe –alkotmányba – tartozó kérdés.) 

3./ A kormány szerkezete – azzal, hogy több minisztériumot összevontak – alkalmatlan arra, hogy hatékonyan tudjon működni. Példaként megemlítjük a Gazdasági Minisztériumot, amely magában foglalja a tényleges gazdasági kormányzatot, továbbá a korábbi pénzügyminisztériumi feladatkört, valamint a munkaügyeket. Mindhárom területnek más és más a szemlélete, és ellentétes érdekeket kellene képviselniük. Így aztán egyik terület sem működik megfelelően. Ugyanez elmondható majdnem az összes minisztériumról. 

4./ A Miniszterelnökség megléte azonban a fentebb említett diszfunkciókat megszünteti, hiszen a terebélyes, szerteágazó, államtitkárok „tömegével” működő szervezetével képes megoldani az országban felmerülő valamennyi problémát, hatékonyan képesek kidolgozni a megoldási javaslatot, amit aztán a kormány-testület, valamint az egyes minisztériumok engedelmesen elfogadnak és végrehajtanak. Mint tudjuk, a Miniszterelnökség szava Orbán Viktor szava, amit nem illik és nem célszerű kétségbe vonni. 

5./ A FIDESZ-nek csak félig nyilvános célja az, hogy a mielőbb létrehozza a saját nagytőkés társadalmi rétegét, amely évtizedekre biztosítani tudja a FIDESZ alapító „atyáinak” politikai hatalmához szükséges pénzügyi alapokat. Ezért van a KÖZGÉP-ügy, a Nemzeti Dohányboltok ügye, a földdel kapcsolatos anomáliák, stb. 

6./ Miközben az emberek, a mikro- és kisvállalkozások gazdasági lehetőségei évről-évre beszűkülnek, a kormánypárti média folyamatosan az ország és a kormány gazdasági sikereiről harsog, és olyan statisztikai adatokat lobogtat, amelyeket az élet nem igazol vissza. Ilyenkor eszembe jutnak Churchill állítólagos szavai: „Csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítottam.” 

2013. 08. 13. 

DSZP 

Folytatjuk…

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 34
Tegnapi: 35
Heti: 131
Havi: 466
Össz.: 206 640
Oldal: Leltárfelvétel
Hírvivő Hermész - © 2008 - 2018 - hirvivo.hupont.hu