Hírvivő Hermész

Politikai, gazdasági, kulturális magazin

címke:Jézus, kufárok, Pilátus, Barabbás     

Jézus megtisztítja a templomot

Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon.

el_greco.jpg

Azután így tanította őket: „Nincs-e megírva: Az én házam imádság háza lesz minden nép számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek.”

Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokaságot. Amikor aztán este lett, kimentek a városon kívülre.

(Márk 11, 15-19)

Jézus és Barabbás

Ünnepekenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük:

„Mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon: Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?”

Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki.Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki:

„Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta.”

jezus_pilatus_elott.jpg

 A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Erre a helytartó újra megkérdezte őket:

„Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon.”

Azok ezt mondták: „Barabbást.”

Pilátus így szólt hozzájuk: „Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak?”

Mindannyian így kiáltottak: „Feszíttessék meg!”

Azután ezt kérdezte: „De mi rosszat tett?”

Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: „Feszíttessék meg!”

Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt:

„Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám lássátok!”

Az egész nép így kiáltott:

„Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére!”

Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg.

 (Máté 27, 15-26)

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 55
Tegnapi: 26
Heti: 81
Havi: 768
Össz.: 208 294
Oldal: Jézus és a kufárok
Hírvivő Hermész - © 2008 - 2019 - hirvivo.hupont.hu