Hírvivő Hermész

Politikai, gazdasági, kulturális magazin

címkék: Isten-hit, materlializmus, a pénz világuralma
 

Elócskásodás

Korszakunkat leginkább ez a szó jellemzi: elócskásodás. Az elócskásodás alatt azt értem, hogy a társadalom alkotórészei jelentős részben elértéktelenednek, eredeti funkciójukat nem képesek betölteni, és hitványakká válnak. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan kerültünk ebbe a sajnálatos helyzetbe.

Véleményünk szerint ennek a mai állapotnak az alapvető oka az Isten hit teljes elvesztése, ami az anyagba süllyedést eredményezte, vagyis a materializmust. A materialista ember szükségképen liberális is abban az értelemben, hogy elsősorban a saját egójával törődik, legfontosabb számára a saját boldogulása, a saját gyarapodása, és mindent az anyagi javak tükrében szemlél.

Ez azért van így, mert a materialista ember számára a halál a teljes megsemmisülést jelenti, mindent a földi életében akar elérni, s mivel Isten számára nem létezik, ezért úgy gondolja, cselekedetei fölött nincs valódi kontroll. 

Ebből az alapállásból következik az összes negatív jelenség, ami kétszáz-háromszáz éve jellemzi Európát, Észak-Amerikát, és mindazokat az államokat, ahol az un. "liberális demokráciák" gyökeret eresztettek. 

Röviden tekintsük át ezeket a negatív jelenségeket.

Talán a legsúlyosabb gond, a mindent átható erkölcsi züllés. Elvesztette a jelentőségét az adott szó, a bűnözés társadalmi szintűvé vált, sőt sok esetben maga az Állam nyújt segítséget bűncselekmények elkövetéséhez. Gondoljunk csak a kábítószer-kereskedelemre, vagy a nemzetközi fegyverkereskedelemre.

Világunkban a Család, mint a társadalmak alapsejtje, széthullott, ami a fejlettnek mondott országokban a gyermekszületések drasztikus csökkenését okozta. Ezzel együtt a homoszexualitás egyre inkább terjed, sőt egyes homoszexuális személyek egyenesen büszkék erre a fogyatékosságukra.

Az Isten nélküli emberi társadalom természetesen létrehozta a Pénz totális világuralmát, és az állandó profit-éhség magasabb szintre emelte az összes a negatív jelenséget.

Szeretnénk rámutatni arra, hogy az egészéges társadalom alapja a Kultúra, míg a hanyatló társadalmak alapja a Gazdaság, amit nyugodtan tekinthetünk a Pénz szinonimájának.

Miután a Pénz uralmát éljük, természetesen a legfontosabb, sőt mindennél fontosabb a Profit termelése, hiszen amennyiben egy gazdasági vállalkozás nem képes nyereséget elérni, természetesen megszűnik. Ez igaz a könyvkiadásra, és a tv-csatornákra is. A magyar könyvkiadás pl. a legritkább esetben ad ki olyan műveket, amely az un. magas kultúrához tartozik, hanem a tömegízlést szolgálja ki, ezért sablonos szerelmi történeteket, bűnügyi regényeket  ad ki, tehát olyan műveket, amelyek kelendőek.

Ugyanez jellemző a tv-csatornák által sugárzott műsorokra is. A tévé-csatornák számára elengedhetetlenül fontos, hogy kellő mennyiségű reklámbevétele legyen, hiszen ez biztosítja a csatorna működéséhez szükséges bevételt. A tv-csatorna annál nagyobb árbevételhez jut, minél több reklámot képes sugározni. Minél nagyobb a tv-csatorna nézettsége, annál több reklámmegbízást kap. Ezért olyan fontos a nézettség nagysága. A tv-csatornák tehát a lelküket is eladják, csakhogy a nézettségüket növeljék. Ebből következik, hogy olyan műsorokat sugároznak, amelyek kiszolgálják a lakosság többségének ízlésvilágát, sőt legtöbbször alámennek ennek az igényszintnek, ami a nézők fokozatos  elbutulását eredményezi, mind műveltségbeli, mind intellektuális vonatkozásokban.

(Az, hogy a leírtak kialakulásában van egy jó adag tudatosság is, egy külön cikk, vagy esetleg nagyobb lélegzetű mű  témája lehetne. A tudatosságot mutatja az, hogy míg nagy számú fiatal úgy kerül ki a főiskola, az egyetem falai közül, hogy a diplomája ellenére nincs biztos szövegértése, addig létezik egy magas színvonalú elitképzés, amely a jövő vezetőit hivatott kitermelni.)

Az elócskásodás legmarkánsabb kifejeződését a politikus-rétegben láthatjuk. Ha figyelemmel kísérjük az USA elnökválasztási kampányát, ha szemrevételezzük az EU parlamenti képviselőit, és tisztségviselőit, az európai országok vezető politikusait, azt tapasztaljuk, hogy egyetlen kiemelkedő személy sincs közöttük. Mindenhol az elvtelenséget, a hazudozást, a korrupciót, egyszóval az ócskaságot láthatjuk.

Mindezeket látva, szeretnénk rámutatni arra, hogy a változás kulcsa az emberek kezében van: beletörődünk-e ebbe a helyzetbe, vagy képesek leszünk  változtatni. Például úgy, hogy nem nézünk meg ócska tv-műsort, kifejezzük tiltakozásunkat a filmekben, más műsorokban sajnos sűrűn előforduló trágár kifejezések ellen, és megpróbálunk minőségi kultúrát "fogyasztani".

2016. november 1.

DSZP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 33
Tegnapi: 35
Heti: 130
Havi: 465
Össz.: 206 639
Oldal: Elócskásodás
Hírvivő Hermész - © 2008 - 2018 - hirvivo.hupont.hu